Σεμινάρια Κύπρος

Προσφέρουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε νέες δεξιότητες. Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν πρακτική εξάσκηση και διαδραστικότητα με τους έμπειρους εκπαιδευτές μας οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ). Πιο κάτω θα βρείτε τα σεμινάρια και webinars τα οποία πραγματοποιούνται σε Κύπρο και Ελλάδα.

Online Presence Management

Εφαρμογή και Διαχείριση Αποτελεσματικής Διαδικτυακής Παρουσίας για Αύξηση Πωλήσεων.Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως μονοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δείτε το σεμινάριο

Customer Relationship Management

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Για Δημιουργία Πιστών Πελατών. Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως μονοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δείτε το σεμινάριο

Δημιουργήστε τo Δικό σας Website ή eshop

Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με τα λογισμικά Squarespace και Wix

Δείτε το σεμινάριο

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων για Μέγιστη Ικανοποίηση τους.

Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως μονοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δείτε το σεμινάριο

Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία

Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως μονοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δείτε το σεμινάριο

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίων