• Σεμινάριο

  Online Presence Management

  Εφαρμογή και Διαχείριση Αποτελεσματικής Διαδικτυακής Παρουσίας
  για Αύξηση πωλήσεων

Σκοπός Κατάρτισης

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του Digital Marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα δώσει όλες εκείνες τις δεξιότητες αλλά και τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία στους διευθυντές και τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ και πωλήσεων, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, αλλά και για να στηρίξουν την προσπάθεια της επιχείρησης να ανασχεδιάσει τις δραστηριότητες της και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού marketing, για μία πιο δυναμική στήριξη των προγραμμάτων προώθησης και προβολής της εταιρείας

Στόχοι Κατάρτισης

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να αναπτύξουν μια ενιαία στρατηγική για την παρουσία τους στο διαδίκτυο για προώθηση της εταιρείας τους και προσέλκυση περισσότερων πελατών. Η στρατηγική αυτή θα αφορά τη δική τους ιστοσελίδα καθώς επίσης και τις εταιρικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.(email marketing)
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του Μάρκετινγκ και των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών πώλησης στην εφαρμογή ενός επιθετικού προγράμματος για αύξηση των πωλήσεων και περαιτέρω επιτυχούς διείσδυσης στην αγορά.
 • Να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση των κερδών της επιχείρησης.
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μάρκετινγκ με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές για άμεσα αποτελέσματα πάντα με την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης όπως: Του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ε Branding, Twitter & LinkedIn, Ανάπτυξης αποτελεσματικής εταιρικής σελίδας στο Facebook, Δημιουργίας καμπάνιας με τη χρησιμοποίηση του Google AdWords και της χρησιμοποίησης των τεχνικών Search Engine Optimization

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και παραγωγής που εμπλέκονται στην διαχείριση και ανάπτυξη του οργανισμού τους, καθώς και σε στελέχη μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Κόστος Σεμιναρίου & Τοποθεσία

 • LIVE ONLINE TRAINING ΜΕΣΩ ZOOM
 • Ώρες Εκπαίδευσης: 20 Ώρες
 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Κόστος Συμμετοχής χωρίς επιχορήγηση: €240

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.


Για εταιρείες

Το συγκεκριμένο σεμινάριο Online Presence Management έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και μπορεί να διοργανωθεί σε μονοεπιχειρησιακό επίπεδο αποκλειστικά για το προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίων