• Σεμινάριο

  Customer Relationship Management

  Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Για Δημιουργία Πιστών Πελατών - CRM

Σκοπός Κατάρτισης

Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των υπαρχόντων ή μελλοντικών πελατών με κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους αποτελεί βάση στην οποία στηρίζεται η επιχείρηση για να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαμορφώνοντας το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις της με τους πελάτες και αξιοποιώντας το προς όφελός της.

Το Σεμινάριο Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων – CRM για δημιουργία πιστών πελατών είναι σημαντικό αφού η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πελατοκεντρικής στρατηγικής με στόχο πιστούς και όχι ευκαιριακούς πελάτες αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση για να αποκτήσει κάθε επιχείρηση το ζητούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αλλάζουν ταχύτατα

Στόχοι Κατάρτισης

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογήσουν το πελατολόγιο τους και να το κατατάξουν σε κατηγορίες πιστών και ευκαιριακών πελατών
 • Εντοπίσουν και να «πλησιάσουν» τους σημαντικότερους πελάτες
 • Απαλλαγούν από την δαπανηρή επικοινωνία σε «λάθος στόχο»
 • Δημιουργήσουν διαχρονικά πιστούς πελάτες
 • Αναγνωρίσουν ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις και αναβαθμίσεις πωλήσεων
 • Διαχειριστούν τους υφιστάμενους πελάτες
 • Προσελκύσουν νέους πελάτες
 • Αυξήσουν τις πωλήσεις σε κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Αυξήσουν τη συχνότητα αγορών
 • Αυξήσουν τον αριθμό των συναλλαγών τους μαζί μας
 • Αναπτύξουν επικοινωνία  με τους πελάτες δημιουργώντας σταθερές και αποτελεσματικές σχέσεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και, παραγωγής που εμπλέκονται στην διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και ανάπτυξη του οργανισμού τους καθώς και σε στελέχη μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής τους.

Κόστος Σεμιναρίου & Τοποθεσία

 • LIVE ONLINE TRAINING ΜΕΣΩ ZOOM
 • Κόστος Επένδυσης: €180
 • Ώρες Εκπαίδευσης: 16 Ώρες
 • Γλώσσα: Ελληνική

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.


Για εταιρείες

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και μπορεί να διοργανωθεί σε μονοεπιχειρησιακό επίπεδο αποκλειστικά για το προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίων