Διαφήμιση Banner: Τι είναι και πως λειτουργεί;

18.07.22 05:48 PM By Nicos Antoniou

Η διαφήμιση banner αναφέρεται στη χρήση μιας ορθογώνιας γραφικής οθόνης που εκτείνεται στο επάνω, το κάτω μέρος ή τις πλευρές ενός ιστότοπου ή μιας ιδιοκτησίας διαδικτυακών μέσων. Οι διαφημίσεις banner ήταν η πρώτη μορφή διαφήμισης ειδικά για το Διαδίκτυο, που εμφανίστηκε το 1994.

Οι διαφημίσεις Banner στηρίζονται κατά βάση σε εικόνες και όχι σε κάποιο κείμενο.

Η διαφήμιση banner, ονομάζεται επίσης διαφήμιση προβολής. Οι διαφημίσεις banner βασίζονται σε εικόνα και όχι σε κείμενο και είναι μια δημοφιλής μορφή διαδικτυακής διαφήμισης. Αποτελείται από στατικές ή κινούμενες εικόνες ή βίντεο και συνήθως τοποθετείται σε περιοχές υψηλής ορατότητας σε ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας. Ο σκοπός της διαφήμισης με banner είναι να προωθήσει ένα brand ή/και να κάνει τους επισκέπτες από τον ιστότοπο που βρίσκονται να μεταβούν στον ιστότοπο του διαφημιστή.

Η διαφήμιση με banner είναι ελκυστική επειδή:

μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας
  • στη δημιουργία δυνητικών πελατών
  • στη στόχευση ενός νέου κοινού.
  • Η διαφήμιση banner λειτουργεί κυρίως με τον ίδιο τρόπο όπως η παραδοσιακή διαφήμιση.

Ωστόσο, η μέθοδος με την οποία ο διαφημιζόμενος πληρώνει μπορεί να διαφέρει πολύ από τις παραδοσιακές πωλήσεις διαφημιστικού χώρου.

Ο ιστότοπος που φιλοξενεί τη διαφήμιση Banner πληρώνεται για τη διαφήμιση banner με μία από τις τρεις μεθόδους:

  • Κόστος ανά εμφάνιση: πληρωμή για κάθε επισκέπτη ιστότοπου που βλέπει τη διαφήμιση
  • Κόστος ανά κλικ: πληρωμή για κάθε επισκέπτη ιστότοπου που κάνει κλικ στη διαφήμιση και επισκέπτεται τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου
  • Κόστος ανά ενέργεια: πληρωμή για κάθε επισκέπτη ιστότοπου που κάνει κλικ στη διαφήμιση, πηγαίνει στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου και ολοκληρώνει μια εργασία, όπως η συμπλήρωση μιας φόρμας ή η πραγματοποίηση μιας αγοράς.

Πως λειτουργεί η τεχνολογία των διαφημίσεων banner;

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box

Τα δίκτυα διαφημίσεων είναι υπεύθυνα για την αντιστοίχιση διαφημιζόμενων με ιστότοπους που θέλουν να πουλήσουν διαφημίσεις. Παρακολουθούν τον διαθέσιμο διαφημιστικό χώρο και τον ταιριάζουν με τη ζήτηση των διαφημιζόμενων.

Η τεχνολογία που επιτρέπει στα δίκτυα διαφημίσεων να το κάνουν αυτό είναι ένας κεντρικός διακομιστής διαφημίσεων, ο οποίος επιλέγει συγκεκριμένες διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στον επισκέπτη του ιστότοπου βάσει λέξεων-κλειδιών από την αναζήτηση και τη συμπεριφορά προβολής του ιστότοπου του επισκέπτη ή με βάση το γενικό πλαίσιο του περιεχομένου του ιστότοπου φιλοξενίας.

Η διαφήμιση banner, και σχεδόν όλη η διαδικτυακή διαφήμιση, χρησιμοποιεί επί του παρόντος την τεχνολογία υποβολής προσφορών σε πραγματικό χρόνο, γνωστή ως υποβολή προσφορών μέσω προγραμματισμού, η οποία επιτρέπει στις εγκεκριμένες εταιρείες να υποβάλλουν προσφορές για διαφημιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται για τη φόρτωση μιας διαφήμισης banner.